Modele szkolnictwa obowiązkowego

Postat

W rankingu PISA 2012 Wyniki Polskich gimnazjalistów zostały uznane za jedne z Najlepszych na Świecie [7]: matematyka (12. pozycja), Czytanie (9.) i 8. w nauce. École primaire złożone jest z dwóch poziomów nauczania: étape clé 1 i 2. Sam programme obejmuje między przez język angielski, matematykę, przyrodę, historię Czy wychowanie fizyczne. Przedmioty są Więc bardzo podobne do tych, które zawarte są w polskim système Edukacji. Na tym ETAPIE nie ma konkretnych Ocen-Rodzice dostają jedynie BPR wskazujący najmocniejsze je najsłabsze strony ucznia wraz z danymi gminy postępów w nauce. Szkołę kończą egzaminy SATs, Jednak bez względu na Wyniki Uczniowie Automatycznie przechodzą do następnego poziomu nauki. W Roku 1717 Król Prus Fryderyk Wilhelm I Hohenzollern wydał Nakaz par wszystkie dzieci w łazience kraju uczęszczały do Szkół podstawowych. Inne kraje, zwłaszcza habsburskie, próbowały naśladować Pruskie rozwiązania w tej dziedzinie. Sama qualité nauczania w podstawowych szkołach pruskich nie była Najwyższa, ponieważ nauczycielami byli częstokroć zwykli weterani wojenni, un programme składał się z nauki rachunków, Pisania i Czytania, z odrobiną historii, lecz-Jak zalecał filozof Christian Wolff-nie chodziło o à, par niewielu ludzi posiadało dużą wiedzę, lecz par szerokie rzesze droits dysponowały podstawowymi umiejętnościami je wiadomościami. Duże Zasługi w kontynuowaniu królewskiego planu w Prusach Mia ł teolog Johann Julius Hecker.

Szkolnictwo nous Francji podzielone jest na Trzy obowiązkowe poziomy: l`école élémentaire, le Collège oraz le lycee. Ne Francuskiej szkoły Podstawowej idą dzieci, które ukończyły szósty Rok życia. Złożona jest ONA z dwóch etapów: nauczania początkowego oraz Rozwoju umiejętności. Uczniowie nabywają Tutaj elementarne Umiejętności w zakresie Pisania, Czytania oraz liczenia. Po ukończeniu szkoły Automatycznie przechodzą ne dalszego poziomu Edukacji. W 2016 Roku Ministerstwo Edukacji Narodowej uruchomiło Portal Informacyjny na temat planowanej Reformy [8]. 14 Listopada 2016 do Sejmu wpłynął Rządowy Projekt ustawy-Prawo Oświatowe dotyczący wprowadzenia zmian ustroju Szkolnego i związanych z tym modyfikacji w organizacji i funkcjonowaniu Szkół i Placówek oświatowych. Szkolnictwo wyższe jest realizowane przez Autonomiczne uczelnie prowadzące Studia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia (Studia licencjackie/inżynierskie, magisterskie, doktoranckie) [8]. Wyższe Uczelnie-jednostki organizacyjne Państwowe, Samorządowe lub Prywatne, które funkcjonują według przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Nie są zaliczane ne systemu oświaty w Polsce. Wyróżnia się stacjonarny i niestacjonarny studiów système. Studia stacjonarne (dzienne) na uczelniach publicznych (państwowych) są nieodpłatne [9].